Організація харчування

/Files/images/02_kopiya.jpg

На виконання ст. 20, 21 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)» із змінами, з метою забезпечення безпеки харчової продукції, продуктів харчування та ефективного функціонування системи НАССР у закладі дошкільної освіти з 20.09.2019 року введено в дію постійно діючі процедури, засновані на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).


Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 24.12.2020 року № 772 «Про організацію харчування учнів та вихованців закладів освіти м. Харкова у 2021 році» затверджені грошові норми для вихованців ЗДО:

з 9, 10,5, 12-годинним режимом перебування:

- вікова група від 1-го до 3-х років - 30 грн.( із розрахунку: 12,00 грн.– бюджетні кошти та 18,00 грн. – батьківська плата )

- вікова група від 3-го до 6-ти ( 7-ми) років - 35 грн.( із розрахунку:14,00 грн. – бюджетні кошти та 21.00 грн. – батьківська плата )

ПІЛЬГИ НА ХАРЧУВАННЯ

Від плати за харчування дітей у закладах дошкільної освіти можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів (довідок про сукупний дохід кожного члена сім'ї за попередній квартал, виданих за місцем отримання доходів, і довідки про склад сім'ї, виданої житлово-комунальними організаціями тощо.

Пунктом 2.10 Порядку №667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

В закладі дошкільної освіти діти загиблих учасників бойових дій в АТО, діти учасників бойових дій в АТО забезпечуються безкоштовним харчуванням.

Умови оплати
за харчування дітей у ЗДО

Внесено зміни до статті 35 Закону України "Про дошкільну освіту", зокрема, частину п'яту викладено у такій редакції:
"Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Від плати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах. За харчування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, плата не справляється"

Пільги на харчування мають:

- діти-сироти,

- діти, позбавлені батьківського піклування,

- діти-інваліди,

- діти із малозабезпечених сімей,

-діти, які зараховані до спеціальних груп;

-діти загиблих учасників бойових дій в АТО,

-діти-учасники бойових дій в АТО ;

-діти - внутрішньо переміщені особи.

Для оформлення пільги на харчування необхідно надати наступні документи:

Діти з малозабезпечених сімей (безкоштовне харчування):

 • Довідка з Управління праці та соціального захисту населення - 1 шт. (оригінал).(Поновлюється 1 раз на півроку).
 • Свідоцтво про народження дитини - 1 шт. (копія)
 • Довідка з ЖЕК (форма № 3) - 1 шт. (оригінал)

Діти-сироти (під опікою) (безкоштовне харчування):

 • Свідоцтво про народження дитини -1шт (копія)
 • Рішення суду про опікунство-1шт (копія)

Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років) (50%)

 • Свідоцтва про народження всіх дітей - по 1 шт.(копія)
 • Посвідчення багатодітної сім'ї - 1шт. (копія)
 • Довідка форма №3 -1шт (оригінал)

Діти учасників АТО (безкоштовне харчування):

 • ксерокопія довідки про участь особи у АТО - 1шт.
 • ксерокопія посвідчення учасника АТО - 1шт
 • ксерокопія свідоцтва про народження дитини -1ш

Для дітей-інвалідів (безкоштовне харчування):

 • ксерокопія довідки про інвалідність -1шт.
 • ксерокопія свідоцтва про народження дитини-1шт.
Діти - внутрішньо переміщені особи (безкоштовне харчування):
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи -1шт. (копія)
 • свідоцтво про народження дитини - 1шт (копія)

Заява про надання пільги за харчування для всіх категорійОрганізація харчування у ЗДО

Питання організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти було і залишається одним з актуальних. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення захисту дитячого організму до захворювань, нормального росту та розвитку дітей, які тут виховуються.

Харчоблок закладу забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, обладнанням.

/Files/images/zvt/Рисунок4.png

/Files/images/zvt/Рисунок5.png

У дитячому закладі рекомендується триразове харчування. На час проведення оздоровчих заходів в раціон харчування додатково додають фруктові соки

/Files/images/zvt/Рисунок6.png

Оформлені інформаційні куточки на харчоблоках та в групах, які містять:

щоденне меню з переліком страв ї їх виходом;

рекомендації батькам

інформацію про постачальників;

корисні поради щодо харчування;

графік видачі їжі та води;

таблиці з визначенням об’єму порції, що мають отримати діти кожної з вікових груп

/Files/images/zvt/Рисунок7.png

Кiлькiсть переглядiв: 652