/Files/images/методична робота.jpg Функції методичної служби ЗДО

Інформаційна: Вивчення та накопичення інформації про стан та результати професійної діяльності педагогів; підвищення кваліфікації педагогічного персоналу; підвищення якості педагогічного процесу; узагальнення позитивного досвіду педагогів; поповнення банку педагогічної інформації про найбільш актуальні проблеми розвитку дошкільної освіти, про новітні досягнення науки та практики; широке впровадження інформаційних технологій.

Навчальна: Здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з новими освітніми програмами та технологіями; ознайомлення зі стандартами дошкільної освіти України; здійснення ознайомлення педагогічного персоналу з законодавчими, нормативними документами в галузі освіти; організація та проведення семінарів, практичних занять, консультацій, відкритих заходів з використанням активних методів.

Контрольно-діагностична: Моніторинг якості педагогічного процесу; застосування методів психолого-педагогічної діагностики в процесі вивчення стану освітнього процесу; аналіз інноваційного досвіду педагогічного персоналу; узагальнення отриманих результатів.

Корекційно-прогностична (плануюча): Здійснення планування перспективних та поточних заходів ( річний, місячний, календарний плани)

Організаційна: Організація та участь в педагогічних радах, педагогічних годинах, батьківських конференціях тощо; організація методичних об’єднань, творчих груп та міні-проектів; організація самостійної роботи педагогів з підвищення професійного рівня; організація роботи з батьками дітей та соціальними партнерами; направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації.

Дослідницька: Планування заходів на основі аналізу стану освітнього процесу та запитів педагогів з урахуванням нових тенденцій в розвитку освітніх технологій; вивчення та розповсюдження інноваційного досвіду .

Комунікативна: Усвідомлення особистої та соціальної значимості діяльності; реалізація гуманістичної парадигми в педагогічній діяльності; встановлення ділових контактів з учасниками педагогічного процесу.

Виховна: Стимулювання творчої діяльності педагогів; виявлення потенціалу педагогів; стимулювання підвищення професійної кваліфікації; мотивування на використання особистісно-орієнтованої моделі виховання, прояв любові та розуміння.

Майстер-клас вчителя-логопеда Васильєвої І.Л. "Мнемотехніка -засіб розвитку пам'яті і мовлення дошкільників" (05.02.2020)

/Files/images/gruppa_6/vasilva/P00203-134601.jpg /Files/images/gruppa_6/vasilva/P00203-134619.jpg-1.jpg
/Files/images/gruppa_6/vasilva/P00203-134640.jpg /Files/images/gruppa_6/vasilva/P00203-135037.jpg
/Files/images/gruppa_6/vasilva/P00203-140037.jpg /Files/images/gruppa_6/vasilva/P00203-140543.jpg
Брейн-ринг "Використання народознавчих засобів у становленні особистості дошкільника" (28.01.2020)

/Files/images/metodist/P00128-133811.jpg /Files/images/metodist/P00128-133851.jpg
/Files/images/metodist/P00128-133908.jpg /Files/images/metodist/P00128-141058.jpg
/Files/images/metodist/P00128-140856.jpg /Files/images/metodist/P00128-134531.jpg
Семінар-практикум "Мова рідна, слово рідне..." (24.09.2019)

/Files/images/metodist/mova_rdna/P91107-132210.jpg-1.jpg /Files/images/metodist/mova_rdna/P91107-132601.jpg-1.jpg
/Files/images/metodist/mova_rdna/P91107-133625.jpg-1.jpg /Files/images/metodist/mova_rdna/P91107-134455.jpg-1.jpg
/Files/images/metodist/mova_rdna/P91107-135724.jpg-1.jpg /Files/images/metodist/mova_rdna/P91107-135940.jpg-1.jpg
/Files/images/metodist/mova_rdna/P91107-135843.jpg-1.jpg /Files/images/metodist/mova_rdna/P91107-135707.jpg-1.jpg
Семінар-практикум "Як плекати патріотів"
/Files/images/metodist/P90117-130733.jpg /Files/images/metodist/P90117-130934.jpg
/Files/images/metodist/P90117-131048.jpg /Files/images/metodist/P90117-131317.jpg
23.10.2018 Семінар-практикум
"Сучасні підходи до організації роботи з формування навичок безпечної поведінки у дошкільників"

/Files/images/metodist/P81029-125815.jpg /Files/images/metodist/P81029-132100.jpg
/Files/images/metodist/P81029-132143.jpg /Files/images/metodist/P81029-132206.jpg
/Files/images/metodist/P81029-132850.jpg /Files/images/metodist/P81029-132900.jpg
Засідання педагогічної ради
"Зміст діяльності та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально-педагогічного процесу у 2018/2019 навчальному році"
/Files/images/20160831_124351.jpg /Files/images/20160831_125219.jpg
/Files/images/20160831_125306.jpg /Files/images/20160831_125322.jpg
Засідання школи педагогічної майстерності з проблеми "Формування звукової культури мовлення дітей дошкільного віку"
/Files/images/IMG_5014.jpg /Files/images/IMG_4898.jpg
/Files/images/IMG_4929.jpg /Files/images/IMG_4964.jpg
/Files/images/IMG_4997.jpg /Files/images/IMG_4992.jpg
/Files/images/IMG_4917.jpg /Files/images/IMG_5022.jpg
Семінар-практикум

Тема "Екологічний місток"

/Files/images/20170127_132756.jpg /Files/images/20170127_134855.jpg
/Files/images/20170127_134038.jpg /Files/images/20170127_134552.jpg
/Files/images/20170127_134808.jpg /Files/images/20170127_135316.jpg
/Files/images/20170127_135111.jpg /Files/images/20170127_135124.jpg
Семінар-презентація
Тема "Інноваційний курс "Культура добросусідства"як інструмент формування соціальної компетентності дітей і розвитку громадянської освіти в Україні"
/Files/images/20161114_131209.jpg /Files/images/20161114_131453.jpg
/Files/images/20161114_133706.jpg /Files/images/20161114_134147.jpg
/Files/images/20161114_133756.jpg /Files/images/20161114_134234.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 421