Інклюзивна освіта в ЗДО

/Files/images/metodist/5589.jpg

ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З 01.09.2020 РОКУ ФУНКЦІОНУЄ ІНКЛЮЗИВНА ГРУПА ДЛЯ ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ З 9-ТИ ГОДИННИМ РЕЖИМОМ РОБОТИ, В ЯКІЙ ВІДПОВІДНО ДО ШТАТНОГО РОЗПИСУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНУ ДОПОМОГУ ДИТИНІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ АСИСТЕНТ ВИХОВАТЕЛЯ, ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ.
Нормативні документи
1. Лист МОН України від 25.06.2020 №1/9-348 "Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 № 530 "Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"
3. Лист МОН України від 13.11.2018 № 1/9-631 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"
4.Наказ МОН України від 08.06.2018 № 609 "Про затвердження Примірного положення про команду псияхолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"
5.Наказ МОН України, МОЗ України від 06.02.2015 № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"
Документи для зарахування до інклюзивної групи
Зараховує дітей до інклюзивних груп завідувач ЗДО на підставі:
  • заяви батьків (осіб, які їх замінюють)
  • копії свідоцтва про народження дитини
  • медичної довідки лікаря-педіатра або сімейного лікаря закладу охорони здоров’я, в якому спостерігається дитина, із зазначенням того, що вона здорова і може відвідувати ЗДО
  • «Карти профілактичних щеплень» (форма №063/о).
  • Додатково необхідно надати висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини.
За наявності інвалідності необхідні копії:
  • медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»
  • індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності).
Освітній процес в інклюзивних групах дітей з ООП провадять:
  • відповідно до Базового компонента дошкільної освіти
  • за окремими програмами, затвердженими МОН, та методиками з огляду на індивідуальні особливості навчально-пізнавальної діяльності дітей
  • ураховуючи рекомендації ІРЦ.
Оптимальні умови освітнього процесу в інклюзивних групах забезпечує команда психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП.
Кiлькiсть переглядiв: 39