/Files/images/noko_detail.png Моніторинг якості освіти у закладі дошкільної освіти проводиться відповідно до:

Указу Президента України від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2011 р. № 1283 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти»

У закладі дошкільної освіти три рази на рік (I та II півріччя) проводиться робота щодо визначення рівня розвитку компетенцій дітей відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти.

Результати моніторингового обстеження показали успішне засвоєння освітніх завдань.

Результати рівня розвитку компетенцій дітей раннього та дошкільного віку у 2019/2020 навчальному році
Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей раннього віку відповідно до освітніх ліній БКДО і програми «Дитина» групи № 1,7 (3-й рік життя)
Освітні лінії Особистість дитини Дити-на в соціу мі Дитина у природному довкіллі Дитина в світі культури Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі Мов- лення дити- ни Загальний показник
Термін оціню- вання
I піврічя 34% 32% 32% 28% 28% 24% 20% 28%
II півріччя
(січень)
60% 50% 48% 47% 50% 36% 44% 44%
Динаміка +24% +18% +16% +19% +22% +12% +24% +16%
Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей молодшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО і програми «Дитина» групи № 3,6,9 (4-й рік життя)
Освітні лінії Особистість дитини Дити-на в соціу мі Дитина у природ ному довкіллі Дитина в світі культу ри Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнава льному просторі Мов- лення дити- ни Зага льний показник
Термін оціню- вання
I піврічя 42% 52% 46% 48% 51% 44% 48% 47%
II півріччя
(січень)
53% 64% 59% 59% 70% 61% 72% 71%
Динаміка +11% +12% +13% +11% +18% +17% +24% +19%
Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО і програми «Дитина» групи № 5, 10, 11 (5-й рік життя)
Освітні лінії Особистість дитини Дити-на в соціу мі Дитина у природ ному довкіллі Дитина в світі культу ри Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнава льному просторі Мов- лення дити- ни Зага льний показник
Термін оціню- вання
I піврічя 64% 65% 68% 60% 68% 68% 65% 65%
II півріччя
(січень)
75% 79% 81% 69% 82% 78% 79% 77%
Динаміка +11% +14% +13% +9% +14% +10% +14% +12%
Узагальнені результати рівня розвитку компетенцій дітей старшого дошкільного віку відповідно до освітніх ліній БКДО і програми «Дитина» групи № 2, 8, 4, 12 (6-й рік життя)
Освітні лінії Особистість дити ни Дити-на в соціу мі Дитина у природ ному довкіллі Дитина в світі культу ри Гра дитини Дитина в сенсорно-пізнава льному просторі Мов- лення дити- ни Зага льний показник
Термін оціню- вання
I піврічя 50% 58% 60% 64% 78% 70% 61% 63%
II півріччя
(січень)
78% 77% 78% 78% 88% 81% 78% 80%
Динаміка +28% +19% +18% +14% +14% +11% +17% +%17
Кiлькiсть переглядiв: 237