Cтруктура та органи управління ЗДО
/Files/images/Рисунок4.png
Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими законодавчими актами України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, власним Статутом.
Модель структури управління ЗДО побудована з метою забезпечення оптимального співвідношення державного та суспільного характеру управління в інтересах всіх учасників освітнього процесу, яка припускає реалізацію наступних умов:
• реалізація принципу гуманізму по відношенню до всіх учасників освітнього процесу (переосмислення ціннісної самосвідомості, свобода вибору змісту, форм і методів навчання; постійна рефлексія; адаптація до дитини; самопізнання; суб'єкт - суб'єктні відношення );
• орієнтація на освітні потреби населення;
• посилення відкритості освітньої системи ЗДО;
• акцентування уваги в управлінні на особистий розвиток всіх суб'єктів діяльності в педагогічному процесі;
• створення системи мотивації всіх учасників педагогічного процесу;
• орієнтація на особистісно орієнтований, ресурсозберігаючий підхід в управлінні;
• розвиток організаційної структури управління з урахуванням особистого потенціалу учасників;
• діагностування, педагогічний моніторинг освітнього процесу.

Вищим органом громадського самоврядування ЗДО є загальні збори трудового колективу , батьків та громадськості, що скликаються не рідше 1 разу на рік.
У період між загальними зборами діє рада ЗДО.
Управління ЗДО носить державно-суспільний, демократичний характер і здійснюється також через інші колегіальні органи управління, а саме: педагогічну раду ЗДО, батьківські комітети груп, профспілковий комітет.

Кiлькiсть переглядiв: 334